För ett tryggt båtägande - anlita en Sweboatmedlem

Miljöanpassat båtliv

Här hittar du material om olika miljöfrågor som berör vår bransch på olika sätt.
Läs mer om Alkylatbensin, hur du kan hålla båtbotten ren och havsbotten frisk, koldioxidutsläpp.
Om hur vi kan alla kan bidra till ett miljövänligare båtliv, helt enkelt.

Stugor på landsort
Fotograf: Mats Eriksson

Miljövänligt båtliv
Båtmiljörådet är en sammanslutning där myndigheter och organisationer som arbetar med båtlivets miljöfrågor utbyter information och erfarenheter. Rådet har bland annat arbetat fram ett miljöprogram som består av tolv punkter där insatser behöver göras.

Det finns två foldrar med fakta och konkreta tips på hur båtlivet kan bli miljövänligare kan du ladda ned dem här;

De tangerar varandra innehållsmässigt till viss del, men har även sina egna infallsvinklar, så vi rekommenderar naturligtvis bägge.

För Östersjön finns även en kostnadsfri havstulpanvarning så du vet när du ska tvätta båten. För mer information och anmälan till varningsfunktionen www.batmiljö.se.se

"Ny motor eller alkylat, det gör jättegott för spa't".
Läs mer om vad du kan göra för miljön genom att tanka alkylatbensin istället för vanlig "gammal" bensin. En gammal båtmotor kan vara hälsofarlig. Välj alkylatbensin så skyddar du din hälsa och skonar miljön.

Kraven på motorer och bränslen i båtar är annorlunda än i bilar. Här får du lite särskilda råd för motorer på sjön, sammanställt av SPI, Bränslen för motorer på sjön

Koldioxidutsläpp från motorer
Vet du hur mycket koldioxid din båt släpper ut? Använd "räknesnurrorna" nedan för att beräkna det.
Det finns en snurra för bensin- respektive dieselmotorer.
Ankrade för kvällen

Sweboats Miljöpris

Sweboat har instiftat ett Miljöpris som belönar den person, organisation eller det företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösi... Läs mer >>

Sweboats Miljöfond

Sweboat har startat en Miljöfond för att ge bidrag till medlemmar som vill vidta åtgärder för att värna om sin miljö och minska båtlivets avtryck. Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software