För ett tryggt båtägande - anlita en Sweboatmedlem

Pressmeddelande från regeringen: Förarbevis för att köra vattenskoter

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet
Publicerad 07 december 2020

För att öka sjösäkerheten vill regeringen införa hårdare krav för att köra vattenskotrar. Det ska bli obligatoriskt med förarbevis och utbildning för att köra vattenskoter, och idag remitteras förslaget som är tänkt att införas sommaren 2021.

Sweboat är en av de remissinstanser som ska uttala sig om nedanstående förslag. Senast den 4 februari 2021 ska alla instanser ha inkommit med sina svar. Vi kommer att publicera vårt remissvar i frågan under "Remissvar" i menyn.Under senare år har antalet olyckor med vattenskotrar ökat. I somras gav därför regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå obligatoriskt förarbevis och utbildning för att köra vattenskoter. Den 1 oktober inkom Transportstyrelsen med sin rapport. Rapporten har beretts i regeringskansliet och nu föreslår regeringen att ikraftträdandet tidigareläggs.

- Jag vill se ordning och reda på sjön. Därför föreslår regeringen att krav på obligatoriskt förarbevis införs redan till nästa sommar. Nu är det slutlekt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Kravet att ha förarbevis föreslås träda ikraft den 15 juli 2021. För att den som vill köra en vattenskoter ska kunna ha ett förarbevis på plats till dess föreslås att bestämmelserna som rör utbildningsanordnarna ska träda ikraft den 15 maj 2021.

Förslaget innebär att man ska ha genomgått en godkänd utbildning för att erhålla ett förarbevis för vattenskoter. Förarbeviset ska medföras vid vattenskoterkörning och ska kunna återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till bl.a. sjöfylleri, vårdslöshet i sjötrafik, brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört vattenskoter i områden där det inte är tillåtet.

Den som vill bedriva utbildning för förarbevis för vattenskoter ska ha tillstånd av Transportstyrelsen, som även föreslås utöva tillsyn över utbildningsanordnarna. I remissen föreslås även att den som hyr ut eller lånar ut en vattenskoter inte får göra det till någon som inte är behörig att framföra den. I juni 2019 införde regeringen en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter.

Förslaget i sin helhet finns att läsa på regeringen.se. Synpunkter ska inkomma senast den 4 februari 2021.

Här kan du läsa pressmeddelandet i ursprunglig form://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/forarbevis-for-att-kora-vattenskoter
inomhus friskluftsmask

Båtbranschen svarar upp mot Transportstyrelsens nya rekommendationer för sanering av båtbottnar


Idag publicerade Transportstyrelsen nya rekommendationer för sanering av båtbottnar. Sweboat och båtbranschen välkomnar de nya rekommendationerna... Läs mer >>
IMG_0376

SkrotningspremieNy skrotningspremie gör det möjligt att kostnadsfritt lämna båtar till skrotning på ett miljövänligt sätt.

Båtar på upp till tre ton kan fr... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software