För ett tryggt båtägande - anlita en Sweboatmedlem

Sweboats miljöprogram

Sweboat driver ett Miljöprogram för de medlemmar som har varv, marinor och båtuppläggningsplatser.


DSC_8757

Båtbranschen står idag med stora utmaningar när det gäller föroreningar i mark och sediment på varv och marinor. Sweboat jobbar därför aktivt med att hjälpa berörda medlemmar med sitt miljöarbete och minska båtlivets avtryck i miljön.

Syftet är bland annat:
 • Arbeta proaktivt med miljöfrågan.
 • Minska giftspridningen och öka medvetenheten, både bland medlemmarna och deras kunder.
 • Skapa en nationell samsyn från myndighetshåll
.

I miljöprogrammet ingår bland annat:
 • Branschråd för hantering av båtbottnar
 • Branschråd för markkartläggning
 • Branschråd för anläggning av spolplatta
 • Kundbroschyr om ansvarsfull båtvård
 • Miljöskyltar
 • Checklistor & egenkontroll
 • Sweboats Miljöfond
 • Sweboats Miljöpris
 • TBT-identifiering


Här kan du ladda ner mer information om Sweboats Miljöprogram:
Sammanfattning av Sweboats Miljöprogram 2019
Eva Landgren

Miljöanpassat båtliv

Här hittar du information om olika miljöfrågor som berör båtlivet på olika sätt. Här finns även tips på hur du kan minska din miljöpåverkan. Läs mer >>
Tömningsstation för toalettavfall

Tömningsstationer för toalettavfall

Hitta tömningsstationen närmast dig Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software