För ett tryggt båtägande - anlita en Sweboatmedlem

Tömningsstationer för toalettavfall

Hitta tömningsstationen närmast dig


Transportstyrelsen har sammanställt en förteckning över tömningsstationer för toalettavfall runtom i Sverige.
Stationerna är utmärkta på karta samt med "adress" och GPS-koordinater.
Tömningsstation för toalettavfall

Du hittar förteckningen via länken här;
Hitta tömningsstationer

Saknar du någon station i förteckningen eller om någon av de befintliga är utmärkt med fel koordinater tar Transportstyrelsen gärna emot den informationen via e-post på adressen; Webbkontakt

1 april 2015 infördes förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Mer information finns om beslutet som sådant samt tömningsställen finns på Transportstyrelsen hemsida via länken här Toaavfall
Båtåtervinning

Återvinning av båtar

Nationellt system för återvinning av fritidsbåtar Läs mer >>
Ankrade för kvällen

Sweboats Miljöpris

Sweboat har instiftat ett Miljöpris som belönar den person, organisation eller det företag som har gjort en bra och betydelsefull insats på miljösi... Läs mer >>
Powered and produced by Carismar Software