För ett tryggt båtägande - anlita en Sweboatmedlem

Vi värnar och främjar båtlivet

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation. Verksamhetens målsättning är att skapa gynnsamma förhållanden för branschen, vara branschens talesman och remissinstans, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället och inte minst att medverka till en positiv inställning till båtlivet.


Andressons båtvarv
I Sweboat har har ca 400 medlemsföretag uppdelat på två segment.

  • B2B - Handel mellan företag
  • B2C - Handel mellan företag och konsument
Medlemsföretagen arbetar främst inom följande områden:
  • Finansiering och försäkringar av båtar
  • Försäljning av båtar och tillbehör
  • Service, reparation och förvaring av båtar
  • Tillverkning, import/export och försäljning av båtmotorer
  • Tillverkning, import/export av båtar och tillbehör
  • Tillverkning och försäljning av bryggor och tillbehör
  • Utbildningsverksamhet


För medlemskap i Sweboat krävs en fast och väletablerad organisation med verksamhet inom tillverkning, försäljning eller service av branschens produkter.
Powered and produced by Carismar Software